Chuyên gia Laya Joushua

Kinh nghiệm

  • Thành viên Cấp cao Nature Life International, với hơn 15 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe thuận tự nhiên, giúp hàng ngàn người thoát khỏi các vấn đề sức khỏe.
  • Nhà sáng lập trung tâm Tư vấn phụ nữ, thành viên KSCAC, với nhiều năm hoạt động cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS tại Ấn Độ

Bằng cấp

  • Chuyên gia Naturopathy và Khoa học Yoga (Naturopathy and Yogic Science)
  • Phương Pháp Thuận Tự Nhiên (Alternative Medicine) và Massage trị liệu (Therapeutically Massage)

Viện đào tạo

  • All India Nature Cure Federation, New Delhi, Ấn Độ

Bằng cấp liên quan

  • Chứng chỉ khóa học Massage Thụy Điển và liệu pháp thiên nhiên (Certificate Course in Swiss massage and Alternative Therapies)
Hotline Tư Vấn Sức Khỏe: 093.134.1618