Disclaimer

Happy Life Retreat (gọi tắt là HLR) duy trì trang mạng này để cung cấp thông tin tổng quan về HLR, các chuyên gia, các nhân viên tư vấn và chuyên viên, và các dịch vụ mà họ cung cấp cho các khách hàng của HLR, các thực thể, các cơ quan có thẩm quyền hoặc công chúng nói chung. Các tài liệu trên trang mạng này được chuẩn bị bởi HLR chỉ với mục đích thông tin và không phải là tư vấn chuyên môn y học và chữa bệnh. Những người đăng ký mạng internet và người đọc trực tuyến nhận thông tin thông qua trang mạng này không nên hành động hoặc dựa vào nó mà không tham khảo ý kiến ​​của bác sỹ chuyên khoa. HLR không chấp nhận các yêu cầu tư vấn chuyên môn về y khoa cũng như không cung cấp tư vấn y khoa thông qua trang mạng của họ. Thông tin này không tạo thành một mối quan hệ bệnh nhân – bác sỹ.

Trang mạng này không có mục đích là để làm nguồn cho các ý kiến, tư vấn hoặc cố vấn y khoa, và quý vị không nên dựa vào bất cứ thông tin nào được cung cấp trong trang mạng này như vậy. Các thông tin y học được tham chiếu trong trang mạng này có thể được sửa đổi và giải thích, và các tài liệu trên trang mạng này có thể không phản ánh các phiên bản, quy định hoặc diễn giải mới nhất của các thông tin y học đó.

Tất cả các thông tin và tài liệu trên trang mạng này chỉ dành cho mục đích thông tin chung; và các thông tin và tài liệu đó không tạo thành hoặc mang ý nghĩa ý kiến, tư vấn hoặc cố vấn y học. Bất cứ ý kiến, tư vấn hoặc cố vấn nào như vậy đều phụ thuộc vào việc áp dụng chuyên môn về y khoa đối với các sự kiện và tình huống cụ thể của bất cứ tình huống cụ thể nào và phải do một bác sỹ chuyên khoa được cấp phép thực hiện khi bác sỹ đó đưa ra sự đánh giá chuyên môn chỉ sau khi thành lập mối quan hệ bác sỹ – bệnh nhân và dựa trên việc thực hiện đánh giá chuyên môn của bác sỹ sau khi xem xét các sự kiện và tình huống như vậy. Sự phát triển, phán quyết, giải quyết hoặc thành tích được miêu tả trong các tài liệu này không nên được coi là dấu hiệu của các kết quả trong tương lai.

Quý vị không nên xem xét thông tin do HLR cung cấp trong trang mạng này để thiết lập mối quan hệ bệnh nhân – bác sỹ và quý vị luôn nên tìm kiếm tư vấn của bác sỹ có chuyên môn về tình trạng của quý vị. HLR thông qua trang mạng này bằng thư điện tử hoặc bằng cách khác không tham gia vào mối quan hệ bệnh nhân – bác sỹ với bất cứ người đọc trực tuyến nào thông qua liên hệ trực tuyến. Liên lạc với HLR thông qua trang mạng này, bằng thư điện tử, hoặc bằng cách khác không tạo ra mối quan hệ bệnh nhân – bác sỹ về bất cứ vấn đề y học nào mà quý vị đang gặp phải. Theo đó, sự liên lạc của quý vị có thể không được coi là bảo mật. Trước khi chấp nhận việc tư vấn cho vấn đề của quý vị, HLR sẽ cần phải đáp ứng một điều rằng làm như vậy không tạo ra xung đột lợi ích.

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo các thông tin trên trang web này được lấy từ những nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, HLR không chịu trách nhiệm đối với mọi sai sót hay bỏ sót hoặc hệ quả nào từ việc sử dụng những thông tin này. Mọi thông tin đăng tải trên trang web này được giữ “nguyên trạng”; chúng tôi không đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác và tính cập nhật hoặc hệ quả từ việc sử dụng thông tin này, và không đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù được nêu rõ hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về việc áp dụng, tính thương mại và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Trong mọi trường hợp, HLR cùng các đơn vị hợp danh hoặc pháp nhân hoặc thành viên, đại lý hoặc nhân viên của HLR  sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý vị hoặc bất kỳ cá nhân nào từ bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện dựa vào những thông tin trên trang web này hoặc bất kỳ thiệt hại mang tính hệ quả, cụ thể hoặc thiệt hại tương tự thậm chí trong trường hợp HLR đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Một số đường dẫn trên trang web này liên kết với những trang web khác do các bên thứ ba quản lý, không thuộc quyền kiểm soát của HLR. HLR không đưa ra phát biểu nào về tính chính xác hoặc về bất kỳ khía cạnh nào khác của những thông tin đăng tải trên các trang web đó.

Các thư thông báo và bài viết trên trang mạng này chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin và giáo dục nói chung. Chúng không được cung cấp dưới dạng và không tạo thành tư vấn y học hoặc chuyên môn y khoa. HLR có thể cung cấp các đường dẫn tới các trang mạng của bên thứ ba. Những đường dẫn này chỉ được cung cấp để tiện sử dụng. Các trang mạng được liên kết không được HLR xét duyệt, kiểm soát hoặc kiểm tra và HLR không chịu trách nhiệm về thông tin, quảng cáo, sản phẩm, tài nguyên hoặc các tài liệu khác của bất cứ trang mạng được liên kết nào hoặc bất cứ liên kết nào có trong một trang mạng được liên kết. Việc bao gồm bất cứ liên kết nào không ngụ ý có sự chứng thực của HLR. Việc quý vị sử dụng bất cứ trang mạng được liên kết nào phải tuân theo các điều khoản và điều kiện áp dụng cho trang mạng đó. Vui lòng gửi bất cứ thắc mắc nào liên quan đến các trang mạng được liên kết tới quản trị viên của trang mạng đó.

Trang mạng này là ©CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC. Trừ khi được cung cấp rõ ràng ở đây, HLR không cấp bất cứ quyền rõ ràng hoặc ngụ ý nào đối với thông tin hoặc nội dung được cung cấp trên trang mạng này dưới bất cứ bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại nào hoặc các quyền sở hữu trí tuệ hoặc sở hữu công nghiệp khác. Quyền được cấp để xem, lưu trữ, in, sao chép và phân phối bất cứ trang nào trong trang mạng này, với điều kiện là (a) không có trang nào hoặc nội dung của chúng bị sửa đổi dưới bất cứ hình thức nào và (b) Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này được bao gồm trong bất cứ bản phân phối nào. Quý vị có thể sao chép các tài liệu tại trang này chỉ cho mục đích cá nhân của quý vị và chỉ cho việc phân phối phi thương mại. Tất cả các bản sao phải bao gồm thông báo bản quyền và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này.

Các chuyên gia của HLR chỉ được chấp nhận thực hành trong các khu vực quyền lực pháp lý được liệt kê trong hồ sơ cá nhân của họ. HLR  không phải là cơ sở chữa bệnh, hành nghề chữa bệnh ở bất cứ khu vực nào trừ những nơi mà mà họ được cấp phép hoặc trong trường hợp họ được phép thực hành theo các quy tắc hiện hành. Bằng cách xuất hiện trên trang mạng này, các chuyên gia của HLR không yêu cầu, nhắm mục tiêu, hoặc quảng cáo cho việc làm hợp pháp ở bất cứ khu vực nào ngoại trừ nơi chuyên gia đó được chấp nhận hành nghề. Việc liệt kê một khu vực hành nghề bởi một chuyên gia của HLR không cho biết bất cứ chứng nhận hoặc chuyên môn nào trên đó.

Khách hàng của HLR có thể sử dụng những thuật ngữ không đúng so với chức năng của chúng tôi, bao gồm các thuật ngữ như “bệnh, “bệnh nhân”, “bác sỹ”, “thuốc”, “chữa bệnh” và các thuật ngữ y khoa khác. Chúng tôi giữ nguyên văn lời nói của khách hàng. Các thông tin, nội dung, bài viết, các thuật ngữ y khoa được sử dụng trên trang HLR chỉ mang tính chất tham khảo.

Vì vậy những thuật ngữ y khoa, thông tin và bài viết trên trang HLR không ngụ ý, ám chỉ hay khẳng định rằng chúng tôi mang chức năng và cung cấp các dịch vụ về chữa bệnh, khám bệnh cho khách hàng, và khách hàng của HLR không phải là bệnh nhân của HLR.

Cookie

Trang web này sử dụng các cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được một trang internet cài vào máy tính cá nhân, máy tính bảng hoặc điện thoại di động. Chúng tôi sử dụng các cookie để cải thiện trang web của chúng tôi cũng như giám sát lưu lượng truy cập web. Bằng cách này, chúng tôi có thể xem số lượng người đã truy cập trang web của chúng tôi trong một khoảng thời gian cụ thể. Happy Life Retreat chỉ sử dụng những dữ liệu kết hợp không thể bị theo dõi đến bất kỳ máy tính cá nhân hoặc cá nhân cụ thể nào. Tất nhiên, bạn có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookie.

Lưu ý: Nếu bạn vô hiệu hóa cookie thông qua trình duyệt của mình, một số dịch vụ hoặc tính năng nhất định của trang web này có thể không hoạt động một cách tối ưu.

Tư Vấn Sức Khỏe: 093.134.1618
Mua sản phẩm: 0909.168.177